Anuncios, Comunicación, Outros|

Outros Anuncios
Comunicación - Ampliación do Horario de Peche dos Establecementos de Hostalería de Chantada

Ampliación do horario xeral de peche dos establecementos abertos ao público comprendidos entre os epígrafes que se mencionarán e nas datas que se sinalarán, en dúas horas, facéndose en todo momento compatible dita ampliación coas normas vixentes en materia de contaminación acústica e coas demais normas que atinxen aos horarios de peche, desaloxo e as súas condicións.

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca