Anuncios, Emprego Público, Rematado|

Ofertas de Emprego Público
REMATADA
Nova Convocatoria de Contratación por un Período de 3 meses, de 1 Xefe/a de Brigada para a Participación na Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, Mediante Concurso Oposición. Anualidade 2023
O persoal seleccionado prestará servizos, de carácter temporal, no Concello de Chantada, sendo o seu cometido levar a cabo as tarefas propias de cada posto ou calquera outra que lle poida encomendar a Alcaldía ou as concellerías delegadas, que garden relación cos postos a desempeñar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca