CHANTADA TURISMO

DESCUBRE
FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS - ROMERÍAS

Romerías de carácter religioso y tradicional en el ayuntamiento de Chantada en distintas fechas durante el año.

Vista aérea de la iglesia

Fachada principal

Anterior
Siguiente
DESCUBRE CHANTADA
|
FESTAS, FEIRAS E EVENTOS
DESCUBRE CHANTADA
FESTAS, FEIRAS E EVENTOS​
Foto: Segundo Navaza Blanco
Foto: Segundo Navaza Blanco
Foto: Santuario do Faro
Foto: Santuario do Faro
Foto: Santuario do Faro
Anterior
Siguiente
ROMARÍAS
Romaría da Nosa Señora do Faro

A romaría celébrase no santuario situado na cima do Monte Faro, a 1.155 m de altura.

Existen dúas celebracións para honrar á Virxe do Faro, unha delas o 15 de agosto e a outra o 8 de setembro, que é cando se festexa a romaría principal.

Os actos litúrxicos teñen lugar nas inmediacións da ermida, nun altar ao aire libre, debido á grande afluencia de fieis.

Os oficios relixiosos comparten protagonismo coa celebración lúdica.

Servizos Turísticos Relacionados

Descargas

Enlaces

Contidos Relacionados

DESCUBRE CHANTADA
FESTAS FEIRAS E EVENTOS
Foto: Segundo Navaza Blanco
Foto: Segundo Navaza Blanco
Foto: Santuario do Faro
Foto: Santuario do Faro
Foto: Santuario do Faro
Anterior
Siguiente
ROMARÍAS
Romaría da Nosa Señora do Faro

A romaría celébrase no santuario situado na cima do Monte Faro, a 1.155 m de altura.

Existen dúas celebracións para honrar á Virxe do Faro, unha delas o 15 de agosto e a outra o 8 de setembro, que é cando se festexa a romaría principal.

Os actos litúrxicos teñen lugar nas inmediacións da ermida, nun altar ao aire libre, debido á grande afluencia de fieis.

Os oficios relixiosos comparten protagonismo coa celebración lúdica.

Servizos Turísticos Relacionados

Descargas

Enlaces

Contidos Relacionados

DESCUBRE CHANTADA
|
FESTAS, FEIRAS E EVENTOS
DESCUBRE CHANTADA
|
FESTAS, FEIRAS E EVENTOS​
Anterior
Siguiente
ROMARÍAS
Romaría do San Lucas

O San Lucas é unha romaría campestre que se celebra o 18 de outubro no castro de San Amaro, situado na freguesía de San Xillao do Mato.

Sobre o castro edificouse unha pequena capela dedicada a San Lucas, reformada no século XVIII. O seu interior custodia un retablo de estilo barroco.

Centos de romeiros, principalmente veciños do municipio, acoden en outubro a este lugar para honrar ao San Lucas.

Servizos Turísticos Relacionados

Descargas

Contidos Relacionados

Enlaces

DESCUBRE CHANTADA
FESTAS FEIRAS E EVENTOS
Anterior
Siguiente
ROMARÍAS
Romaría do San Lucas

O San Lucas é unha romaría campestre que se celebra o 18 de outubro no castro de San Amaro, situado na freguesía de San Xillao do Mato.

Sobre o castro edificouse unha pequena capela dedicada a San Lucas, reformada no século XVIII. O seu interior custodia un retablo de estilo barroco.

Centos de romeiros, principalmente veciños do municipio, acoden en outubro a este lugar para honrar ao San Lucas.

Servizos Turísticos Relacionados

Descargas

Contidos Relacionados

Enlaces

DESCUBRE CHANTADA
|
FESTAS, FEIRAS E EVENTOS
DESCUBRE CHANTADA
FESTAS, FEIRAS E EVENTOS​
Foto: Asociación de Santo Tomé de Merlán
Foto: Canle Ribeira Sacra
Foto: Canle Ribeira Sacra
Anterior
Siguiente
ROMARÍAS
Feira das Cabras de Merlán

A Feira das Cabras celébrase durante as festas na honra ao patrón da parroquia de Merlán, San Cibrán.

A súa orixe está asociada á tradición vinícola da zona, onde era costume fabricar odres de pel de cabra para transportar o viño desde os lagares da ribeira ata as casas.

Ademais, a carne de cabra consumíase cocida durante a época de vendimas. A cabra supoñía un importante motor económico para a parroquia, a través da súa venda directa ou mediante os produtos asociados a ela.

Esta festa mantén a tradición e contribúe á recuperación en Galicia da raza autóctona de Cabra Galega.

Servizos Turísticos Relacionados

Descargas

Enlaces

DESCUBRE CHANTADA
FESTAS FEIRAS E EVENTOS
Foto: Asociación de Santo Tomé de Merlán
Foto: Canle Ribeira Sacra
Foto: Canle Ribeira Sacra
Anterior
Siguiente
ROMARÍAS
Feira das Cabras de Merlán

A Feira das Cabras celébrase durante as festas na honra ao patrón da parroquia de Merlán, San Cibrán.

A súa orixe está asociada á tradición vinícola da zona, onde era costume fabricar odres de pel de cabra para transportar o viño desde os lagares da ribeira ata as casas.

Ademais, a carne de cabra consumíase cocida durante a época de vendimas. A cabra supoñía un importante motor económico para a parroquia, a través da súa venda directa ou mediante os produtos asociados a ela.

Esta festa mantén a tradición e contribúe á recuperación en Galicia da raza autóctona de Cabra Galega.

Servizos Turísticos Relacionados

Descargas

Enlaces

DESCUBRE CHANTADA
|
FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS
DESCUBRE CHANTADA
FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS​

Foto: Segundo Navaza Blanco

Foto: Segundo Navaza Blanco

Foto: Santuario do Faro

Foto: Santuario do Faro

Foto: Santuario do Faro

Anterior
Siguiente
ROMERÍAS
Romería de Nuestra Señora del Faro

La romería se celebra en el santuario situado en la cima del Monte Faro, a 1.155 m de altura.

Existen dos celebraciones para honrar a la Virgen do Faro, una el 15 de agosto y otra el 8 de septiembre, que es cuando se festeja la romería principal.

Los actos litúrgicos tienen lugar en las inmediaciones de la ermita, en un altar al aire libre, debido a la gran afluencia de fieles.

Los oficios religiosos comparten protagonismo con la celebración lúdica.

Servicios Turísticos Relacionados

Descargas

Enlaces

Contenidos Relacionados

DESCUBRE CHANTADA
FIESTAS FERIAS Y EVENTOS

Foto: Segundo Navaza Blanco

Foto: Segundo Navaza Blanco

Foto: Santuario do Faro

Foto: Santuario do Faro

Foto: Santuario do Faro

Anterior
Siguiente
ROMERÍAS
Romería de Nuestra Señora del Faro

La romería se celebra en el santuario situado en la cima del Monte Faro, a 1.155 m de altura.

Existen dos celebraciones para honrar a la Virgen do Faro, una el 15 de agosto y otra el 8 de septiembre, que es cuando se festeja la romería principal.

Los actos litúrgicos tienen lugar en las inmediaciones de la ermita, en un altar al aire libre, debido a la gran afluencia de fieles.

Los oficios religiosos comparten protagonismo con la celebración lúdica.

Servicios Turísticos Relacionados

Descargas

Enlaces

Contenidos Relacionados

DESCUBRE CHANTADA
|
FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS
DESCUBRE CHANTADA
|
FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS​
Anterior
Siguiente
ROMERÍAS
Romería de San Lucas

O San Lucas es una romería campesina que se celebra el 18 de octubre en el castro de San Amaro, sito en la parroquia de San Xillao do Mato.

Encima del castro se edificó una pequeña ermita dedicada a San Lucas, reformada en el siglo XVIII. Su interior custodia un retablo de estilo barroco.

Cientos de romeros, en su mayoría vecinos del municipio, acuden a este lugar en octubre para honrar a San Lucas.

Servicios Turísticos Relacionados

Descargas

Contenidos Relacionados

Enlaces

DESCUBRE CHANTADA
FIESTAS FERIAS Y EVENTOS
Anterior
Siguiente
ROMERÍAS
Romería de San Lucas

O San Lucas es una romería campesina que se celebra el 18 de octubre en el castro de San Amaro, sito en la parroquia de San Xillao do Mato.

Encima del castro se edificó una pequeña ermita dedicada a San Lucas, reformada en el siglo XVIII. Su interior custodia un retablo de estilo barroco.

Cientos de romeros, en su mayoría vecinos del municipio, acuden a este lugar en octubre para honrar a San Lucas.

Servicios Turísticos Relacionados

Descargas

Contenidos Relacionados

Enlaces

DESCUBRE CHANTADA
|
FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS
DESCUBRE CHANTADA
FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS​

Foto: Asociación de Santo Tomé de Merlán

Foto: Canle Ribeira Sacra

Foto: Canle Ribeira Sacra

Anterior
Siguiente
ROMERÍAS
Feria de las Cabras de Merlán

La Feria de las Cabras se celebra durante las fiestas en honor al patrón de la parroquia de Merlán, San Cipriano.

Su origen está asociado a la tradición vitivinícola de la zona, donde se acostumbraba a fabricar pieles de cabra para transportar el vino desde las bodegas de la ribera hasta las casas.

Además, la carne de cabra se consumía cocinada durante la temporada de vendimias. La cabra fue un importante motor económico para la parroquia, a través de su venta directa o a través de los productos asociados a ella.

Esta fiesta mantiene la tradición y contribuye a la recuperación en Galicia de la raza autóctona de Cabra Gallega.

Servicios Turísticos Relacionados

Descargas

Enlaces