PP

PP

Manuel Lorenzo
Varela Rodríguez

Empresario

ALCALDE

Urbanismo, Réxime Interior, Seguridade Cidadá e Relacións Institucionais

Manuel
Diéguez Carballo

Empresario

1o TENENTE DE ALCALDE

Cultura, Promoción do Sector Vitivinícola, Novas Tecnoloxías

María Cándida
Carnero Blanco

2ª TENENTE DE ALCALDE

Servicios Sociais e Benestar

Pamela
Fernández Águila

Enfermeira

3ª TENENTE DE ALCALDE

Turismo, Comercio, Igualdade e Saúde Pública

Juan Alberto
Diéguez Fernández

4º TENENTE DE ALCALDE

Desenvolvemento Rural e
Actividade Agrogandeira

Diego
Otero Veiga

Ldo. en Ciencias Químicas

CONCELLEIRO

Deportes, Emprego, Patrimonio e Infraestruturas

Concepción
Fernández López

CONCELLEIRA

Educación, Xuventude e Parques e Xardíns

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez​

Manuel Lorenzo
Varela Rodríguez

Empresario

ALCALDE

Urbanismo, Réxime Interior, Seguridade Cidadá e Relacións Institucionais

Manuel
Diéguez Carballo

Empresario

1o TENENTE DE ALCALDE

Cultura, Promoción do Sector Vitivinícola e Novas Tecnoloxías

María Cándida
Carnero Blanco

2ª TENENTE DE ALCALDE

Servicios Sociais e Benestar

Pamela
Fernández Águila

Enfermeira

3ª TENENTE DE ALCALDE

Turismo, Comercio, Igualdade e Saúde Pública

Juan Alberto
Diéguez Fernández

4º TENENTE DE ALCALDE

Desenvolvemento Rural e
Actividade Agrogandeira

Diego
Otero Veiga

Ldo. en C.C. Químicas

CONCELLEIRO

Deportes, Emprego, Patrimonio e Infraestruturas

Raquel
López Rodríguez

Profesora de Ensino Secundario

CONCELLEIRA

José Luis
Vázquez Hermida

Administrativo

CONCELLEIRO

María
Varela Rodríguez

Diplomada en A.D.E.

CONCELLEIRA

Daniel Gómez
Fernández-Camiñas

Enxeñeiro de Camiños

CONCELLEIRO

Raquel
López Rodríguez

Profesora Ens. Secundario

CONCELLEIRA

José Luis
Vázquez Hermida

Administrativo

CONCELLEIRO

María
Varela Rodríguez

Diplomada en A.D.E.

CONCELLEIRA

Daniel Gómez
Fernández-Camiñas

Enxeñeiro de Camiños

CONCELLEIRO

Antom
Fente Parada

Profesor de Ensino Secundario

CONCELLEIRO

Cruz
Fernández Rodríguez

Técnica en Coidados de Enfermería

CONCELLEIRA

Antom
Fente Parada

Profesor de Ensino Secundario

CONCELLEIRO

Cruz Fernández Rodríguez

Técnica en Coidados de Enfermería

CONCELLEIRA

Pechar fiestra de busca